Právě získali
výhodnou půjčku:

  • Petra K. PRAHA = 500 000 Kč
  • Petr S, Brno = 12 000 Kč
  • Roman K., Zlín = 56 000 Kč
  • Roman K., Zlín = 56 000 Kč
další výhodné půjčky

Slovníček pojmů

Připravili jsme pro vás slovníček základních finančních pojmů, se kterými se můžete setkat nejen při sjednávání půjčky. Náš slovníček je velmi obsáhlý a bude Vám tak praktickým pomocníkem v každodenním životě ve finančních službách.
Vyhledávat můžete pomocí písmen abecedy, nebo použít přímo vyhledávání."

Absolutní hodnota

Hodnota proměnné bez přihlédnutí k jejímu znaménku (absolutní hodnota kladného čísla je právě toto číslo, absolutní hodnota záporného čísla je toto číslo násobené minus jednou). (zdroj - Min..
zobrazit

Affinity Card

Platební karta vydávaná společně s jinou organizací. Spoluvydavatel obvykle nabízí držitelům karty zvýhodněné podmínky.
zobrazit

Afilace

Organizační složky podniků, působících v zahraničí a nadané samostatnou právní subjektivitou. Jsou zakládány mateřským podnikem s cílem usnadnit podmínky vývozu, nebo dovozu. Podléhají právn..
zobrazit

Agregace

Seskupování, shlukování dílčích veličin v jeden celek. Agregované veličiny se v ekonomii nazývají veličinami agregátními. (zdroj - Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http..
zobrazit

Airbag certifikát

Airbag certifikáty zamezují případným ztrátám do předem definované ochranné hranice. Investoři se současně podílí na všech kurzovních růstech, jako kdyby například přímo plně investovali do ..
zobrazit

Akcie

Obchodovatelný cenný papír, s nímž jsou spojena práva majitele (akcionáře) podílet se na řízení společnosti (podniku), na zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti. Podíl na zisk..
zobrazit

Akcionář

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem podílu (akcie) v akciové společnosti.
zobrazit

Akciová společnost

Právní forma společnosti. Základní jmění je tvořeno akciemi s určitou jmenovitou hodnotou. Firma ručí za porušení závazků celým svým majetkem. Akcionáři za výsledky společnosti neručí - nemu..
zobrazit

Akciové fondy

Fondy investující především do akcií (více než 66 procenta majetku fondu). Investice do nich jsou rizikové, protože kurzy akcií a do nich investujících fondů kolísají, mohou o desítky procen..
zobrazit

Aklamace

Veřejné hlasování, veřejný projev souhlasu. (zdroj - Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)
zobrazit